TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS) EĞİTİM PROGRAMI

turkiye-finansal-raporlama-standarlari-egitim-banner-apak-akademi

AMAÇ:

Muhasebe bilgisinin kullanıcıları açısından çoğunlukla tek bilgi kaynağı finansal raporlardır. Dolayısıyla alınan kararların doğruluğu ve etkinliği de bu raporların doğruluğu ile paralellik göstermektedir. Gerek dönemsel olarak aynı işletmenin gerekse aynı dönem için farklı işletmelerin karşılaştırılabilirliğinin tesis edilmesi, ihtiyaca uygun finansal bilginin oluşturulması ve gerçeğe uygun sunumu sağlayabilmek adına, 2003 yılından itibaren ihtiyari 2005 yılında ise zorunlu olmak üzere, bağımsız denetime tâbi olan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamaları öngörülmüştür. Bağımsız denetime tabi olmakla birlikte TFRS uygulayabilecek altyapıya sahip olmayan işletmeleri zor durumda bırakmamak adına 2014 yılı itibariyle TFRS uygulama zorunluluğu kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) ile sınırlandırılmıştır. Eğitim kapsamında iş dünyasının dinamik yapısına uygun şekilde değişen standartlar da dâhil olmak üzere TFRS standart setinin uygulamalı örnekler yardımı ile karşılaştırılmalı bir şekilde anlatımı amaçlanmaktadır. Ayrıca uygulamadan örneklerin de anlatılması ile finansal raporların oluşturulması ve denetiminde şeffaflık ve gerçeğe uygunluk olgusunun kullanım etkinliğinin artırılması da amaçlanmaktadır.

EĞİTİM ÜCRETİ:  1000 TL +KDV (%8)

EĞİTİM YERİ: ÇOK YAKINDA

EĞİTİM TARİHİ: ÇOK YAKINDA

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ:  Doç. Dr. Umut HALAÇ – umut.halac@apakakademi.com

EĞİTMENLER:

  • Prof. Dr. A. Fatih DALKILIÇ (SMMM)
  • Doç. Dr. M. Gürol DURAK
  • Prof. Dr. Çağnur BALSARI

 

! Eğitim minimum 20 katılımcı sağlandığı taktirde açılacaktır.

IBAN Bilgisi için bizimle iletişime geçiniz.

 

 

 

İÇERİK:

  1. GÜN

Ders Saati

Konular

10:00-10:50

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

11:00-11:50

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve

12:00-12:50

TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu

12:50-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-14:50

TMS 2: Stoklar

15:00-15:50

TMS 2: Stoklar

16:00-16:50

TMS 7: Nakit Akış Tablosu

17:00-17:50

TMS 7: Nakit Akış Tablosu

 

  1. GÜN

Ders Saati

Konular

10:00-10:50

TFRS 13: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

11:00-11:50

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

12:00-12:50

TFRS 15: Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

12:50-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-14:50

TMS 16: Maddi Duran Varlıklar

15:00-15:50

TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar

16:00-16:50

TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü

17:00-17:50

TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

TMS 12: Gelir Vergileri

 

  1. GÜN

Ders Saati

Konular

10:00-10:50

TMS 17 & TFRS 16: Kiralama İşlemleri

11:00-11:50

TMS 23: Borçlanma Maliyetleri

12:00-12:50

TMS 28: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar

12:50-14:00

ÖĞLE ARASI

14:00-14:50

TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar

15:00-15:50

TFRS 9: Finansal Araçlar

16:00-16:50

TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

17:00-17:50

TMS 40: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

 

Eğitimi Satın Almak için Tıklayınız ÖN KAYIT İŞLEMİNİ TAMAMLA

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara