Temel Seviyede Sosyal Diyalog

PROGRAMIN AMACI
Katılımcıların, ortak karar gerektiren konularda temsil yeteneklerini artırmak amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Sosyal diyalog, birden fazla tarafın beraberce şekillendirmesi gereken süreçlerde katılımın sağlanması ve karaların tüm tarafları olabildiğince memnun edecek şekilde alınmasını sağlamak olarak tarif edilebilir.
Bu diyaloglar genelde iş yaşantısında yaşanan toplu iş sözleşmeleri veya işyerinde hayata geçirilecek yeni uygulamalarda kurulur.
Tarafların birbirleriyle çatışma ortamına girmeden, her iki tarafın hak ve çıkarlarını koruyarak tartışma ve uzlaşma ana amaç olmalıdır. Bu kapsamda tarafların doğru empati kurmaları, farkındalıklarının yüksek olması esastır. Bu görüşmeler işveren ve işçiler arasında yapılabildiği gibi devlet ve/veya sivil toplum örgütlerinin de dâhil olduğu şekliyle, çok geniş kapsamlı olabilir. 
Apakakademi, katılımcıların doğru ve etkin sosyal diyalog kurma yönündeki yetkinliklerini sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;
-    Sosyal diyalogda taraflar,
-    Tarafları temsil eden bireylerin nitelikleri ve görevleri,
-    Empati,
-    Çözüm odaklılık,
-    Uzlaşma ve beraber çalışma / yaşam kültürü,
-    Etkin dinleme ve iletişim,
-    Farkındalık mekanizmasının işletilmesi,
-    Gelişim yolunda değişimi istemek,
-    Çatışma yönetimi,
-    Ön yargılardan sıyrılma.

EĞİTİM SÜRESİ
Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 2 gün (12 saat)

EĞİTİMCİLER
Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
-    Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
-    Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
-    Grup çalışmaları
-    Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi
-    Dramatizasyon
-    Dramatizasyonun birlikte değerlendirilmesi, geliştirme/düzeltmelerin yapılması

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 80 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı “Temel Seviyede Sosyal Diyalog Eğitim Program Sertifikası’’ verilmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
Eğitim her kademe yönetici, yönetici, sendika temsilcileri ve ilgilenen tüm adaylarına açıktır.

KONTENJAN
20 kişi ile sınırlıdır.
 

Eğitimin
Adı
Yeri Kurumsal
Fiyatı (KDV Dahil)
Bireysel
Fiyatı (KDV Dahil)
Son
Başvuru Tarihi
Başvuru
Durumu
Temel Seviyede Sosyal Diyalog 2.250 TL 180 TL Başvuru Yap

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara