Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatini Tespit Etmek İçin Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar Nelerdir?

Veri sorumlusunun yasal olan çıkar koşuluna dayanması halinde bu koşulun varlığını anlamak için aşağıda yer alan hususların göz önüne alınması gerekir:

a. Menfaatin veri sorumlusuna ait olması: Kanun kapsamında varlığı tam olarak aranması gereken meşru çıkarın veri sorumlusuna ait olması gerektiği şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. Veri sorumlusu haricinde başka bir kişinin meşru çıkarı bu veri işleme koşulunun tamamen kapsamı dışında yer almaktadır.

b. Menfaatin meşruluğu: Veri işleme koşulunun tam olarak varlığından söz edebilmek için veri sorumlusunun menfaati ya da başka bir deyişle çıkarının olması değil, bunun aksine çıkarın yasal olması yani meşru olması gerekir. İlerleyen zamanlarda menfaat doğması ihtimali üzerine ise kişiyle ilgili verilerin elde edilmesi mümkün olmaz. Kanunda yer alan maddede belirtilen meşru menfaat kavramı, şu an için var olan bir menfaati ya da çıkarı göstermektedir.

c. Veri sorumlusunun meşru menfaati ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında dengenin varlığı: Veri sorumlusunun yasal olan çıkarının varlığı, kişinin temel hak ve özgürlüklerine hiçbir şekilde zarar vermemelidir. Bu durumun tam olarak tespit edilebilmesi için iki aşamadan oluşan bir test uygulamaya alınır. Buna göre ilk olarak veri sorumlusunun herhangi bir menfaati olup olmadığı öğrenilir. İkinci aşamada ise kişisel verileri kullanılacak olan kişinin temel hak ve özgürlüklerinin net bir şekilde neler olduğu anlaşılması ve belirtilmiş olan hak ve çıkarlar değerlendirmeden geçirilerek hangisinin daha üstün geldiği karar bağlanmalıdır. Tabi yapılan değerlendirme sırasında dikkat edilmesi gereken veri sorumlusunun yasal olan çıkarı ile kişisel verileri kullanma amacı kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. Bu terimlerin birbiri ile bağlantısı olsa da farklı anlamalara geldiğini söylemek doğru olur. Çünkü kişisel verilerin işlenme ya da kullanma amacı her zaman verinin neden işlendiği ya da kullanıldığı ile yakından alakalıdır.

Buradan yola çıkarak önemle belirtmek gerekirse; veri sorumlusunun yasal olan çıkarı koşuluna dayanması durumu, kanun maddesinde yer alan diğer haller faaliyete geçirilemediği anda başvurulacak son çare değildir. Ancak tüm her şeyi kendi içine alacak ve bunun yanında kişisel verilerin kullanılması çalışmalarını hukuka uygun bir hale getirecek bir unsur da değildir.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara