Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri Sorumlusu Kimdir?

Veri sorumlusu, kişiye ait bilgileri kullanma amaçları başta olmak üzere bilgiler ile ilgili vasıtaları belirleyen ve aynı zamanda veri kayıt sisteminin oluşturulmasından sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişidir. Veri sorumluları gerçek kişiler olabilecekleri gibi tüzel kişiler de olabilir. Tüzel kişiler dendiğinde akla kamu kurumları, şirketler, dernekler ya da vakıfları getirmek mümkündür. Aynı zamanda veri sorumlusu kişisel bilgilerin kullanma çalışmalarının “neden” ve “nasıl” yapılacağı gibi sorulara cevap verir.

Veri sorumlusunun tespiti için bazı hususlar dikkate alınır. Bu hususlar ise aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel bilgilerin kullanılması ve kullanma amacı
  • Kullanılacak olan verilerin türleri
  • Kullanılan kişisel bilgilerin ne tür amaçla kullanılacağı
  • Kimlerin kişisel verilerinin kullanılacağı
  • Kullanılan kişisel verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı, eğer paylaşılacaksa bu paylaşımın kimlerle yapılacağı
  • Kişisel bilgilerin saklanacağı süre
  • Kişisel bilgiler ile ilgili erişim hakkı olanlar
  • Kişisel veriler üzerinde diğer haklarının uygulamaya alınıp alınmayacağı

Burada dikkat edilmesi gereken başka bir husus kişisel verilerin tüzel bir kişi tarafından kullanılması halinde veri sorumlusunun tüzel kişinin bizzat kendisi olduğudur. Ayrıca kanun kapsamında tüzel kişilerin içerisinde kişisel bilgilerin kullanım çalışmalarını yürüten kişiler gerçek kişi olarak veri sorumlusu kabul edilmez. Eğer veri sorumlusu bir tüzel kişi ise tüm sorumluluklar bu tüzel kişiye aittir. Veri sorumlusu üzerinde doğan yükümlülük yetkili organlar ya da birtakım kişiler tarafından yerine getirilecektir. Tüzel kişiler kendi içinde bulunan kişi ya da kişileri kendilerini temsil etmeleri ve yükümlükleri yerine getirmeleri amacıyla seçebilir. Bu şekilde yapılan bir görevlendirme tüzel kişilerin veri sorumlusu olmadaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Ayrıca bu sırada kişisel bilgiler üzerinde çalışmalar yapan gerçek kişilerin de veri sorumlusu olarak tanınmasını hiçbir şekilde sağlamaz. Diğer yandan kamu hukuku tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri açısından bu konuda kanun kapsamında herhangi bir farklılık ileri sürülmemiştir. Bu bağlamda ortaya çıkan cezai ya da hukuki sorumluluk açısından ilgili kamu ve özel hukuk kapsamında yer alan genel hükümler geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara