Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir Ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak Mıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir Ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak Mıdır?

2010 yılında Anayasa değişikliği yapılmış ve bu değişikliğin 20. maddesinde özel hayatın gizliliğini düzenleyen açıklamalara yer verilmiştir. Anayasasının bu maddesine göre; Her birey kendisi ile alakalı tüm kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan düzenleme ile bu hak, bireylerin kendisine ait kişisel verileri hakkında bilgi alması ve bu verilerin düzenlenmesi ve silinmesi yanında erişebilmesi gibi durumları da kapsar. Bireyler kişisel verilerinin hangi amaçla kullanılıp kullanılmadığını da öğrenmek istemesi yine bu hak içerisinde yer alır. Tabi kişisel verilerin sadece Kanun kapsamında belirtilen şekillerde ya da bireyin kendi rızası ile işlenebildiğini de söylemek gerekir. Tüm kişisel veriler ise kanunda belirtilen birtakım esas ve usuller çerçevesinde düzenlenmektedir.

Bu kanun kapsamında da açıkça belirtilmiş olduğu gibi kişisel verilerin nasıl korunması gerektiği tüm aşamaları ile anayasal güvence altına alınmıştır.

Kişisel verilerin korunmasını talep etmek her şeyden önce temel bir hak olarak karşımıza çıkar. Bu baştan sona Anayasada bireye ait olan hak ve ödevler bölümünde açık bir şekilde belirtilmiştir. Tabi bunun yanında kişisel verilerin korunması ile ilgili hakların gerekli görüldüğü durumlarda Anayasada belirtilmiş olan sınırlara göre diğer hak ve özgürlükler karşısında sınırlandırılması mümkündür. Yapılan düzenleme çerçevesinde kişisel verilerin korunması ile alakalı 20. madde kapsamında belirtilen hakların uygulanması ve diğer hakların lehine olacak şekilde sınırlandırılması ancak kanun yolu ile mümkün olmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara