Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması İlkesi Ne Demektir?

Amaçla sınırlılık konusu kişisel verilerin korunmasına son derece hâkim olan oldukça önemli ilkeler arasında yer alır. Tüm kişisel veriler kullanımlarına göre amaçla bağlantılı ve aynı zamanda sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Kişisel veriler, hiçbir zaman mevcut halde bulunmayan ya da daha sonradan gerçekleşmesi düşünülen amaçlar güderek toplanmamalıdır. Kişisel veri kullanma çalışmalarının sonuca ulaşması için gerekli olmayan seviyelerde kişisel veri hiçbir şekilde toplanmamalı ve aynı zamanda kullanılmamalıdır. Buradan yola çıkacak olursak kişisel verilerin her zaman birtakım amaçlar doğrultusunda ve gerektiği zamanlarda toplanması ve bunun yanında amacına uygun olarak kullanılması gerekir.

Buna göre kişisel verilerin toplanmasının ardından gelecekte meydana gelebilecek yeni kullanma amaçları kapsamında işlem altına alınması, verilerin ilk kez toplandığı sırada gereken şartların yeni amaçlar doğrultusunda da tekrar aranması gerekir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; bir taşıma firması düşünelim ve bu firmanın taşıma sözleşmesi kapsamında kaydetmiş olduğu adres bilgileri, daha sonradan pazarlama gibi çalışmalar amacıyla kullanılacaksa, kişisel verilerin bu amaçla kullanılması için öncelikle gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmalı ve buna göre bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Ayrıca işlenen veriler, yalnızda veri işleme amacının mümkün kılınması için gerekli olanlar ile sınırlı tutulması gerekir. Örnek olarak; bir tekstil firmasını ele alalım. Bu tekstil firmasında müşterilerin kimlik bilgileri veya iletişim bilgileri genel olarak satış işlemlerin takibi açısından gerekli bilgiler olmaktadır. Ancak müşteriler ile ilgili geçmiş dönemlere ait finansal bilgilerin toplanması hiçbir zaman amaçla bağlantılı ve ölçülü değildir.

Diğer yandan sınırlı, ölçülü ve amaçla bağlantılı olma koşulu her kişi için ayrı ayrı değerlendirmeye alınmalıdır. Bunun yanında süreç için de aynı durum gözetilmelidir. Bunun nedeni belirli bir süreç ya da kişi için gerekli olan bilgi, başka bir kişi için ölçüsüz olabilir. Buna göre özel nitelik taşıyan kişisel bilgiler üzerinde daha iyi düşünülmeli ve dikkat edilmelidir. Örneğin bir iş yerinde çalışanların sendika üyeliği bilgilerinin insan kaynakları birimi tarafından alınması ölçülü ancak yine bu iş yerinde AR – GE birimi tarafından ilgili verinin alınması ölçülü olmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara