Kişisel Verilerin Ancak İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Ne Demektir?

Kişisel Verilerin Ancak İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin, her zaman gerek mevzuatta gerekse de kullanıldıkları amaç doğrultusunda gerekli görülen süre kadar muhafaza edilmesi gerekir. Bu durum aynı zamanda bir zorunluluktur. Bu bağlamda her veri sorumlusu ilgili mevzuat içerisinde belirtilen şekilde verilerin saklanması kuralına uymalı ve kişisel verileri sadece kullanıldıkları amaç için belirtilen süre dahilinde muhafaza etmelidir. Eğer bir verini belirtilen süre dışında daha fazla saklanması için bir sebep yoksa, o verinin hemen silinmesi ve yok edilerek anonim hale getirilmesi gerekir. Ayrıca gelecek dönemlerde tekrar kullanılacağı düşünülerek ya da farklı bir gerekçe ile verilerin hiçbir şekilde muhafaza edilmemesi önemlidir.

Bunun yanında veri sorumlusu, kanun kapsamında belirtilen 16. Maddeye göre Veri Sorumluları Siciline kayıt olma amacıyla başvuru yaparken kişisel verilerin kullanılması için gereken azami süre hakkında bilgi vermek zorundadır.

Ayrıca veri sorumlusu tarafından Sicile iletilen veri kategorilerinin kullanım amaçları ve bunun yanında bu amaçlara bağlı olarak kullanılmaları için gereken azami muhafaza süreleri mevzuat içerisinde öngörülen süreler farklı olabilir. Böyle bir durumda mevzuat içinde azami muhafaza edilen süre daha önceden belirtilmiş ise bu öngörülen süre yoksa bunlar arasından en uzun süre esas alınır ve daha sonra veri kategorisi için Sicile bilgilendirme yapılır.

Bu konuda belirtilmesi gereken en önemli noktalardan biri; eğer mevzuat içerisinde yer alan süreler ile uyumlu olması adına yapılan veri saklama çalışmaları, veri sorumlusunca belirlenmiş olan veri saklama sürelerini aşıyor ise, bu çalışmalar sadece ilgili mevzuat içinde belirtilen yükümlülükleri gerçekleştirmek amacıyla sınırlı bir saklama ya da kullanma çalışmaları şeklinde yürütülmesi gerekir. Ayrıca hem veri sorumlusu hukuki açıdan yükümlülükleri gereği bağlı olduğu mevzuat ile öngörülen sürelerin aşılması halinde, kişisel verilerden sorumlu kişi tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre tamamen silinmesi ve yok edilmesi ya da anonim bir hale getirilerek temin edilmesini öngörür.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara