Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, gerçek kişiyi ifade eden her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Genel olarak kişisel veriden söz edebilmek için öncelikle elde bulunan verilerin gerçek bir kişiye ait olması gerekir. Ayrıca kişinin belirli nitelik taşıması da önemli bir konumda yer alır.

1. Gerçek kişiye ilişkin olma: Bir kişisel verinin her şeyden önce gerçek kişi ile ilişkili olması gerekir. Bunun yanında tüzel kişilere ait olan verilerin kişisel veri dışında kaldığını söylemek yanlış olmaz. Böyle bir durumda ise bir şirkete ait olan ticari unvan ya da adres gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmez. Bu bilgilerin gerçek bir kişi ile bağlantılı olmadığı durumlar haricinde tüzel kişilerin bilgileri kişisel bilgi kapsamına girmez.

2. Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılması: Kişisel veri genel olarak o kişinin kimliğini gösterir ve aynı zamanda herhangi bir kayıt ile ilişki kurularak kişinin belirlenmesinde rol oynayan tüm bilgiler olarak karşımıza çıkar.

3. Her türlü bilgi: Bu ifadenin oldukça geniş bir kapsamı olduğunu söylemek mümkündür. Yani sadece gerçek bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri değil, bunların yanı sıra telefon numarası, araç plakası, SGK numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, fotoğraf, görüntü veya ses kayıtları, sahip olduğu parmak izi, e-posta bilgileri, hobileri, etkileşimde bulunulan diğer kişiler, grup üyelikleri, ailesine ait bilgileri gibi kişiyi pek çok konuda direkt olarak ya da dolaylı bir şekilde belirlenebilir hale getiren tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilir.

Ayrıca kanun kapsamında hangi bilgilerin tam olarak kişisel veri şeklinde kabul edilebileceği konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu nedenle kişisel veri kapsamını genişletmek mümkündür. Burada önemli olan her zaman bilgilerin kişi ile ilişkilendirilmesi ve bunun yanında kişiyi tanımlayabilir kılmasıdır.

Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; örneğin, bir kişinin kullandığı takma adı tek başına ve ya farklı kaynaklar ile birleştirilerek kişinin tanımlanmasına yardımcı oluyorsa böyle bir veri için kişisel veri adlandırmasını yapmak doğru olur. Bunun yanında kişi tarafından çok fazla kullanılan ve kimliği belirlenmiş ya da belirlenebilir olan gerçek kişi ile yakından alakalı şikâyet raporları, çalışanın değerlendirildiği performans raporları, mülakat raporları, ses ya da görüntü formatındaki kayıtları, fotoğraflar, kullanıcıya ait işlem kayıtları, özgeçmiş, bordro, faturalar, banka dekontları ve ekstreleri, kimlik belgesi, mektup ve davet yazıları gibi pek çok veri de aynı şekilde kişisel veriler kapsamına girer.

Yine de tüm bu verilerin kişisel veriler olarak kabul edilip edilmeyeceğine yaşanan her olayın özelliğine göre “kişiyi tanımlayabilme” becerisi göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayın

Twitter’dan bize ulaşıp soru sormak için burayı tıklayın.

Kvkk hizmeti almak için ve tüm konulara göz atmak için burayı tıklayın.

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara