Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) Eğitimi Programı

PROGRAMIN AMACI
Kimyasal maddelerin üretildiği veya üretim süreçlerinde kullanıldığı işlerde güvenli çalışma bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

PROGRAMIN HEDEFLERİ
Kimyasal maddeler günümüz yaşantısının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kimyasal maddeler özellikleri açısından son derece dikkatli kullanılması gereken maddelerdir. Kimyasal maddeler ile yapılan çalışmalarda iş kazaları yanında meslek hastalıklarının da görünme sıklığı bir hayli fazladır. Dolayısıyla kimyasalların çalışan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve alınması gereken önlemleri bilmek son derece önemlidir. Çalışılan miktarın azlığı veya maruziyet süresinin kısalığı önemi azaltmamaktadır.
Apakakademi, kimyasal maddelerle temel güvenli çalışma yetisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde başarılı olan katılımcıların edineceği kazanımlar;
-    Kimyasal maddelerin özellikleri,
-    Kimyasalların bulaşma yolları, 
-    Kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkileri,
-    Kimyasal maddeler ile çalışmalarda alınması gereken önlemler,
-    Kimyasalların birbirleri ile etkileşimleri ve bu etkileşimlerin sonuçları,
-    Kimyasal kullanımında havalandırma,
-    Kimyasalların depolanması,
-    Kimyasal kullanımı sırasında yaşanacak acil durumlar ve önlemleri,
-    Kimyasal maddelerin ekosistem üzerindeki etkileri,
-    Kimyasal maddelerin özelliklerini gösteren etiketler,
-    Malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) kullanımı.

EĞİTİM SÜRESİ
Teorik ve pratik eğitim toplam süresi 2 gün (12 saat)

EĞİTİMCİLER
Konularında yetkin profesyonel eğitmenler.

EĞİTİM YÖNTEMLERİ
-    Slayt sunumu eşliğinde sözlü anlatım,
-    Anlatım sırasında soru cevap uygulamaları,
-    Grup çalışmaları
-    Olgu örnekleri, örneklerin birlikte değerlendirilmesi
-    Dramatizasyon
-    Dramatizasyonun birlikte değerlendirilmesi, geliştirme/düzeltmelerin yapılması

EĞİTİM DOKÜMANLARI
Eğitimde ihtiyaç duyulan dokümanlar, değişen, gelişen saha gerçekleri yanında eğitimlerde yapılan gözlemlere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Güncel dokümanlar eğitim başlangıcında katılımcılara teslim edilmektedir.

BAŞARI KRİTERLERİ
Katılımcının eğitimde başarılı sayılabilmesi için eğitim sırasında yapılan uygulamalardaki başarısı yanında eğitim sonrası yapılacak testten 80 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.

SERTİFİKASYON
Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara APAKAKADEMİ onaylı ve eğitmen imzalı “Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) Eğitimi Program Sertifikası’’ verilmektedir. 

KİMLER KATILABİLİR?
Katılımcılar en az ilkokul mezunu olmalıdır. 
Eğitim tüm katılımcılara açıktır.

KONTENJAN
20 kişi ile sınırlıdır.

EĞİTİM ÜCRETİ
Eğitime katılım bedeli ………. TL (KDV Dahil)' dir.
EĞİTİM YERİ
.......................................................(ADRES-TEL)
 

Eğitimin
Adı
Yeri Kurumsal
Fiyatı (KDV Dahil)
Bireysel
Fiyatı (KDV Dahil)
Son
Başvuru Tarihi
Başvuru
Durumu
Kimyasallarla Güvenli Çalışma (Temel Düzey) Eğitimi Programı 2.700 TL 450 TL Başvuru Yap

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara