Tehlike ve Risk Nedir?

Tehlike ve Risk Nedir?

Tehlike ve Risk Nedir?

Tehlike ve risk iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmadığı ortamlarda, çalışılan alanda veya dış etkilere bağlı olarak oluşması muhtemel zararları veya zarar verme potansiyeli tehlike olarak adlandırılır. Sakatlanma, yaralanma veya ölümlere yol açabilecek olan tehlikeler, üretim yapılan makinaların hareketli kısımları, makinelerin bulundukları konumların uygunsuzluğu, zeminin kaygan oluşu, yüksek sesten oluşan gürültülü ortamlar, toksik etkiye sahip bulunan maddeler, yanıcı maddeler ve personelin taşıma kapasitesinin üzerindeki yükleri kaldırmak bir işyerinde tehlike barındıran etkenler olarak tarif edilebilmektedir.

Tehlike ve risk değerlendirilmesinde tehlikeler sebebiyle oluşabilecek kayıplar, yaralanmayla sonuçlanan olaylar veya güvenliğin sağlanamaması sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlı sonuçlar risk olarak değerlendirilmektedir. Başka bir anlatımla risk, bir yerdeki tehlike olasılığına bağlı olarak zarar görecek değerlerin ölçüsü olarak değerlendirilebilir. Risk belirsiz olan durumların, gerçek zarara dönüşmesi şeklinde de değerlendirilebilecek bir olgudur. Oluşabilecek tehlike ve risklerle ilgili önlem alabilmek amacıyla iç ve dış risklerin tanımlanması ve hangi yöntemlerinin kullanılarak bertaraf edileceği planlanmalıdır. Buna yönelik olarak yapılan çalışmalar risk skoru olarak adlandırılmaktadır.

Tehlike ve risk değerlendirmeleri yapılırken bazı bilimsel metotların yanında tecrübe, sezgi, risk algısı, düzenli kontrol ve gözden geçirme, sürekli eğitim ve öneri ve şikâyetlerin analizi, tehlike ve risklerin en az seviyede kalmasını sağlayan etkenlerdir. Apak Akademi tehlike ve risk analizleri konusunda uzman eğitmenler vasıtasıyla eğitim seminerleri düzenleyerek başarılı olan katılımcılara onaylı sertifikalarını takdim etmektedir.

Söz konusu iş yerinde ortaya çıkan tüm adımlarda iş güvenliğine yönelik tüm risklerin yok edilmesi için yapılan çalışmaya ise önleme çalışmaları denilmektedir. Risklerin önlenmesi için en önemli adım olan önleme çalışmaları ve bu çalışmalara bağlı azaltma faaliyetleri İSGK Md.3 de açıkça belirtilmiştir. Risklerin belirlenmesi için yapılan değerlendirmenin temelde amacı ortamda çalışan bireylerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında iş yaşamını sürdürmeleridir. Bu çalışmalara bağlı olarak pek çok ramak kala durumuna hızla müdahale etmek ve belki de ramak kala olayları dahi ortaya çıkmadan önce gerekli önleme çalışmaları yapıldığı için riskleri ortadan kaldırmak mümkün olmaktadır.

#tehlikeverisk #risklerinbelirlenmesi #apakakademi #izmirapakakademi 

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara