Kişisel Farkındalığı Artırmak

Kişisel Farkındalığı Artırmak

Kişisel farkındalığı artırmak bireylerin gerek kendi yaşamları, gerekse çevrelerinde olup biten olayları daha farklı bir gözle görmesini ve olaylara spontane bir şekilde tepki verebilmesini sağlar. Farkındalık ne geçmişi ne de geleceği düşünmek değildir. Sadece o ana odaklanarak, yapılan her türlü iş ve eyleme anlık şekilde müdahale etme yeteneği kazandırır. Farkındalık büyüme ve gelişmenin temelini oluşturan bir olgudur. Bu sayede birçok farklı konuda aynı anda gelişmeler sağlayarak bireyin yaşamında farklı yollar keşfetmesini mümkün kılar.

Kişisel farkındalığı artırmak konularında verilen eğitimlerde insanların kendi yaşamlarında iç barış sağlayıp geleceğe güvenle bakabilmesi konusunda destek verilmektedir. Apak akademinin uzman eğitmenleri tarafından verilen kişisel farkındalık eğitimlerinde,

Disiplinlerinin harmanlandığı bir bakış açısı ve metodoloji ile oluşturulmuş programlar uygulanmakta ve bu eğitimlerin sonucunda bireylere huzurlu bir ruh haliyle yaşama ve kendini coşkulu hissetme konusunda önemli ve kalıcı destekler sağlanmaktadır. Kişisel farkındalığı gelişen bireylerde iş, okul, aile ve toplum yaşamıyla ilgili önemli farklılıklar gözlemlenmektedir.

Kişisel farkındalığı artırmak konusunda verilen kurumsal eğitimlerde ise, kurumlarda daha önce yaşanan uyumsuzluklar ve düzensizlikler kısa sürede azalma göstermekte ve hizmet kalitesi daha da yükselmektedir. Kişisel farkındalık tüm bireylerde,

 • Kişisel becerilerin artmasına,
 • İkna kabiliyetinin gelişmesine
 • Liderlik becerisinin kazanılmasına
 • Kişisel yaşam kalitesinin artmasına,
 • Yaşamın daha pozitif bir hale gelmesine,
 • Daha verimli bir işgücüne sahip olunmasına,
 • Ev ve iş yaşamında daha nitelikli bireyler olunmasına

Katkı sağlayarak, birçok sebeple baskı altına alınmış bulunan gerçek kişilikleri ortaya çıkarmaya olanak sağlamaktadır.

Farkındalık bireylerin bir konuda sahip oldukları yetkinlik seviyelerinin sınırlarını anlamaları için önemlidir. Farkındalığa yönelik çalışmalar daima can yakıcı olmuştur. Bireylerin yapılan değerlendirmeler sırasında sahip oldukları eksiklikleri görmesi genelde sıkıcı bir duruma dönüşmektedir. Bu noktada iki seçenekten bahsetmek mümkündür.

İlk seçenek şüphesiz eksikliğin olduğu konu ile ilgili gelişmeyi kabul etmek ve değişime hazır olmaktır. İkinci seçenek ise değişme mecburiyetinden kaçmak ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlara katlanmaktır. İş yaşantısında, kişilerin farkındalık mekanizmalarını objektif olarak çalıştırmamaları, hatalı değerlendirmeler nedeniyle kendilerini tam yetkin görmeleri iş yaşantısında yaşanan önemli sorunların başında gelir.

 • Daha sağlıklı iletişim kurma becerileri,
 • Kendine ve çevreye güven hissinin artırılması,
 • Yaşamdaki belirsizliklere karşı çözüm odaklı yaklaşımlar,
 • Profesyonel iş hayatına adaptasyon,
 • Çaresizlik ve sıkışmışlık hissinin azaltılarak daha motive bir ruh halinin oluşturulması

Sağlanmakta ve katılımcılara Apak Akademi onaylı ve eğitmen imzalı sertifika takdim edilmektedir.

#kişiselfarkındalık #kişiselfarkındalığıarttırmak #farkındalık #kişiselfarkındalıkeğitimleri #apak #apakakademi

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara