ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 Belgesi

ISO 45001 Belgesi

Hızla küreselleşen dünyada tüketiciye takdim edilen her ürün belli standartlarda olmak zorundadır. Aynı zamanda üretim ve arz aşamalarında çalışanların korunduğu iso 45001 belgesi alınarak devam ettirilen bu faaliyetlerin ülkemizde ve uluslararası alanda çok sıkı takip edildiği kesinlikle unutulmamalıdır. Çünkü çalışanının yaşamına değer vermeyen ve kazanç noktasında her şeyi borçlu olduğu işçisinin sağlığını hiçe sayan bir anlayış bugün için modern dünyada yeri bulunmamaktadır. Küçük ya da büyük ölçekli olmasına bakılmaksızın yasal düzenlemelere tabi tutulan her işletmenin önceden riskleri tahlil ederek bir takım tedbirler almasını talep eden yasalar haricinde bu tedbirleri uluslararası standartlar seviyesini çekerek üretimde kaliteyi hedefleyen firmaların talep ettiği İSO 45001 öncesinde OHSAS 18001 uygulanıyordu.

ISO 45001 Standardı OHSAS 18001 Standardının Yerini Aldı

Aslında bakarsanız OHSAS 18001 standardının geliştirilmiş hali olan İSO 45001 diğer standartlarla entegre edilmiş bir standarttır diyebiliriz. ilk olarak 2017 yılında yayınlanan bu kriter diğer tüm kriterlerle uyumlu olacak şekilde;

 • Organizasyon yapısını
 • Liderlik
 • Planlama
 • Operasyon
 • Destek
 • Performans
 • Değerlendirme
 • İyileştirme

Olacak şekilde tekrar düzenlemiştir.

ISO 45001 Standardı İçin Geçiş Süresi 3 Yıl

Yayınlandıktan sonra işletmelere zaman tanımak açısından ISO tarafından 3 yıllık bir geçiş süresi öngörülmüştür. Belge alım başvurusu öncesinde İSO 45001 standardı hakkında bazı önemli noktaları bilmemiz gerekiyor. Bunlar;

 • İşletme içi standartlar
 • Dış İlişkiler ile ilgili standartlar
 • Taraflar ve beklentiler

Olarak sıralanabilir. İşletme içi standartlarda; personel maaşları, yönetim politikaları, organizasyon, işletme içi kültür yapılanması ve insan kaynakları sadece birkaç örneği oluşturuyor. Dış İlişkiler ile ilgili standartlar ise sektörel anlamda düzenlemeler, standardı uygulayacak işletmenin bulunduğu ülkedeki genel ekonomik şartlar, müşteri beklentileri ve hammadde sorunları, gibi meseleler ele alınırken taraf ve beklentiler kategorisinde; Kanun Yapıcılar, Bankalar, Tedarikçiler, Taşeron Firmalar ve Medya gibi unsurlar ele alınmaktadır.

#iso45001Belgesi  #iso45001BelgesiStandardı #ohsas18001 #ohsas18001Standırdı #müşteriBeklentileri #hammadde #performans #iyileştirme #dışİlişkiler #sektörel 

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara