Endüstriyel Hijyen

Endüstriyel Hijyen

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinin 8. maddesi; kanserojen ve mutajen maddelerle çalışan sektörler için iş yeri zemininin, duvarların ve diğer yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesini hijyen şartlarının yerine getirilmesi için zorunlu kılar. 12. madde hijyen ve kişisel korunma için çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi, 13. madde yine çalışanlara eğitim verilmesi gerektiği, 16. madde ise işverenin kişisel ve mesleki önlemleri hemen alabilmesi adına gerekli düzenlemeleri yapması gerektiği ile ilgilidir.

Hijyen Nedir?

            Hijyen kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Hijyen nedir denildiğinde sağlığı tehdit eden ortamlarda hem korunmak hem de gerekli önlemleri almak için yapılan uygulamaların tümü diyebiliriz. Yani hijyen sadece temizlik anlamına gelmiyor. Zira temizlenen bir ortam hijyenik olmayabilir. İş hijyeninin sağlanmasında iş güvenliği ve sağlığı yönetmeliği, iş ortamının sağlıklı ve güvenli olması için alınması gereken tedbirleri ve faaliyetleri belirtmiştir.

İş Hijyeni

İş hijyeni ile ilgili alınan tedbirler ve uygulamalar dört ana başlıkta incelenir

1-İş yeri ortamında ve çevresinde bulunan tehlikelerin belirlenmesi

2-Tehlikelerin değerlendirilmesi

3-Tehlikeleri kontrol altına alınması

4-İş hijyeni ile ilgili eğitim

Bir işyerinde işyeri hijyeni ile ilgili çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen ve tehdit eden mesleki tehlikeler ise şunlardır:

1-Fiziksel tehlikeler

2-Kimyasal tehlikeler

3-Biyolojik tehlikeler

4-Ergonomik tehlikeler

5-Sosyal problemler

6-Psikolojik tehlikeler

İşyeri hijyeni çalışanların sağlığını korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. İşveren tedbirler alıp faaliyetleri yerine getirirken işçiye işyeri hijyeni ile ilgili eğitim verilmesini sağlamakla da yükümlüdür.

 

İş Hijyeninin Amacı

            İş hijyeninin amacı çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık durumlarını en iyi seviyeye getirerek iyi halin sürdürülmesini sağlamaktır. Bunun içindir ki çalışma ortamını ve koşullarını sağlık sorunlarına neden olacak şekilde bozan etkenleri ortadan kaldırmak ve çalışanları bunlardan korumak amaçlanır. İşyeri hekimi ve isg uzmanına iş hijyeni için önemli görevler düşer.

İşyeri ortamının taşıdığı riskler

Kimyasal ölçümleri

Risk teşkil eden maddelerin proses tanımı

Risk değerlendirmesi

Tehlikeli koşulların kontrol altına alınması

İş sağlığı ve güvenliğinin ilk adımı çalışma ortamındaki tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesidir. Bunun için isg uzmanı iş hijyeni programı yapar. Tehlikelerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, kayıt altına alınması, çalışanların eğitimi ve periyodik kontroller iş hijyeni programının temel konularıdır.

#hijyen #hijyennedir #işgüvenliğivesağlığı #işhijyeni #işhijyenininamacı #apakakademi #apak

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara