Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

      Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların ve gerçek kişilerin kullandığı binaların tasarım aşamasından yapımı, işletilmesi, bakımı ve kullanım aşamalarına kadarki tüm süreçte olası bir yangın riskine karşı can ve mal kaybını en aza indirecek usul ve esasları belirlemektir. Bunlar yangın riskini ortadan kaldırmak için alınacak tedbirleri ve yangın sırasında can ve mal kaybını minimize edecek yangın söndürme tekniklerini içeren eğitim, denetim, usul ve esaslardır.

Yangın Yönetmeliği Kapsamı

· Açık ve kapalı alanlarda yer alan binalarda yangına karşı alınacak önlem ve söndürme tedbirlerini

· Yangın sırasında ortaya çıkan ısı, duman, zehirli ve boğucu gazın panik nedeni ile yol açacağı tehlikeleri en aza indirmek için tasarım aşamasından yapım, kullanım ve bakım aşamasına kadar olan süreçte alınacak tedbirleri kapsar.

· Karada ve suda, yeraltında ve yerüstünde geçici veya daimi olarak kullanılan resmi ya da özel binaların ve hareketli tesislerin yangından korunması yangın yönetmeliği esasları arasında yer alır.

· TSK tarafından kullanılan binalarda uygulanacak yangın önlemleri ise yangın yönetmeliği kapsamında Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

Yangın Yönetmeliği Dayanak

            Yönetmelik; 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9. maddesine, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu 33. maddesine ve 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 30/A maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Risk Analizi

            Bina projeleri yangın yönetmeliğinde belirtilen şartlara uymaz ise yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılarda veya tadilat yapılan binalarda yönetmeliğe aykırı bir durum tespit edildiğinde olumsuzluk giderilene dek yapı kullanım izin belgesi ya da çalışma ruhsatı için izin verilmez. İSG’de risk analizi ve değerlendirilmesinde bina yangın yönetmeliği gereği olası yangın riskleri belirlenir, yangın önleme faaliyetleri ve yangın riskine karşı can ve mal kaybını en aza indirmek için alınması gereken tedbirler belgelerle ve uygulamalı olarak gözler önüne serilir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu tüm işyerlerinde risk analizi ve değerlendirmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak ve yaşamsal fonksiyonların devamını sağlamak için verilmesi gereken ilk yardım eğitimi İSG’nin mevzuatı arasındadır.

#riskanalizi #ilkyardımeğitimi #yangınyönetmeliği #risk #yangınyönetmenliğikapsamı #apakakademi #apak 

Apak Akademi'yi
Sosyal Medyada Takip Edin!

Call Now ButtonHemen Ara